החל מ
RM23.00 MYR
חודשי
G Suite Basicהחל מ
RM45.00 MYR
חודשי
G Suite Unlimited (Vault)